Hotline:0978 600 005
Chính sách bảo mật
 
 
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN 

Công ty không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Công ty thu thập bao gồm: Họ và tên: Địa chỉ: Điện thoại: Email: Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ Tên sản phẩm: Số lượng: Thời gian giao nhận sản phẩm: II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Công ty sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây: - Hỗ trợ khách hàng 
- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ 
- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn 
- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo

* Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN 

Đối với thông tin cá nhân, Công ty chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu. IV. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Công Ty: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:
Email:

 Hỗ trợ trực tuyến

Email mkvn20815@gmail.com

Tell 024 6652 5169
Hot-line
HN 0978 600 005
HCM 0987 850 785
 

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

 Thư viện Video
xem thêm →